Måla med Maria

Nu till hösten plockar jag fram penslar och dukar att måla på.
Då håller jag en målarkurs i smedjan ”Måla med Maria”.
Kursen startar tisdag 9 oktober 2012, 5 gånger (Anmäl dig här på Studieförbundet Vuxenskolan).