maria lancing

Om Maria Lancing

Några av människans tidigaste uttryck kan återfinnas i inristningar gjorda med vassa föremål på naturmaterial. Allt ifrån mönster och tecken på hud, horn, trä och folkloristiska skrapningar på äggets yta runt om i världen. Uppvuxen på Skillinge, Österlen, med djupa maritima rötter, fick Maria tidigt en fascination för denna gamla skrapningsteknik och gjorde sitt första äggristningsmotiv vid sju års ålder.

Efter avslutade studier i folklivsforskning och konsthistoria på Lunds universitet och på konstfack väcktes idéen om att förvalta och utveckla gamla seder och bruk till en ny konstform.

Maria vill med sina utställningar förmedla äggets starka symbolvärde, dess kosmiska form, jorden, universum och aspekten av ett enande genom den gemensamma nämnaren i livets begynnelse, som binder oss samman.

Maria Lancing har årliga utställningar under påskveckan på Österlen. Hennes arbete är representerat i de flesta större kultur- och maritimmuseer i Sverige och Danmark. Maria har också ställt ut i Grekland, Finland, England och USA.

About Maria Lancing

The art of scrimshaw and enamel has its origins in many different cultures around the world; in central European countries for example, it took the form of etching images on the surfaces of eggs. The sailors of the 1880’s adapted the work of the Alaskan Bering Sea Eskimo culture and gave a name to the art form.

Maria’s fascination for this ancient carving technique stems from her love of boats and the sailor’s life which she experienced first hand working on a large tanker in her youth. Taking her inspiration from the Faberger eggs she created a new art form based on old Easter traditions from her birth village Skillinge on Österlen in south Sweden where the inhabitants still paint and carve on eggs at Easter time. In breathing new life into this art form, Maria Lancing utilizes a technique for etching images on to the surface of goose eggs based on traditional Polish methods.

Often using old sailing ships as her subject matter, including the famous Baltimore clippers, she produces images of astonishing clarity and beauty. Maria Lancing is also a highly accomplished enamel artist and here she applies the enameling technique to semi-abstract images from the daily life of the fishermen as she sees them with their boats and nets right outside her window in the old fishing village of Skillinge.

Maria’s work is represented in most major cultural and maritime museums in Sweden and Denmark and she has also exhibited in Greece, Denmark, Finland and England and most of the major museums in Sweden.

Maria Lancing, Seymours väg 7, 276 60 Skillinge, Österlen, Sweden.
Telefon: 0734-33 17 10. E-post: egg@marialancing.se
©2024
Galleri Maria Lancing. All rights reserved.