”Första utställningen” på Seymours väg 7 i Skillinge

eggs-on-sand-juni-2015

Nyöppnat galleri i Skillinge

GALLERI MARIA LANCING, SEYMOURS VÄG 7

”FÖRSTA UTSTÄLLNINGEN”

Vernissage lördag 13 juni kl 13.00


KAREL BECVAR

Född 1955 i Tjeckien
Studerade vid Konsthögskolan i Prag (VSUP) 1974-80 i ateljé glas, smycke och
Mindre skulptur
Bosatt i Sverige sedan 1990
Bor och arbetar i Löderup
Arbetar med glas och brons, medlem i KRO och ÖSKG.


KATTARINA YXHUFVUD

Född 1956 i Värmland
Autodidakt.
Nyligen inflyttad till Skillinge efter att ha bott och arbetat på Bornholm i 14 år.
Arbetar med fri bildvävnad.
Har varit medlem i KIF/KRO, ACAB Bornholm.


MARIA LANCING

Född 1951 i Skillinge.
Konstvetenskap i Lund 1970-73, Konstfack i Stockholm 1973-79.
Arbetar med emalj, trä och på ägg som en konstform.
Medlem i ÖSKG

Maria Lancing, Seymours väg 7, 276 60 Skillinge, Österlen, Sweden.
Telefon: 0734-33 17 10. E-post: egg@marialancing.se
©2024
Galleri Maria Lancing. All rights reserved.