Skepp, skutor och fartyg ristade på ägg av Maria Lancing

Skepp, skutor och fartyg ristade på ägg av Maria Lancing. Fotograferade av Ion Komboki Lancing.